Vakbijeenkomst – biografieën

Carien Bakker is vakdidactica Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze leidt aantal professionele leergemeenschappen van docenten Nederlands en doet promotieonderzoek naar Lesson Study in de lerarenopleiding.

Gudrun Beckmann, studeerde Cultuurpedagogiek aan de universiteit Hildesheim (Duitsland) en Docent Theater aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ze is studieleider en docent bij de Masteropleiding Kunsteducatie van de Hanzehogeschool & NHL Hogeschool. Als lid van de vernieuwingscommissie CKV was zij betrokken bij het ontwerp van het vernieuwde CKV examenprogramma.

Jasmijn Bloemert is vakdidacticus Engels aan de Rijksuniversiteit Groningen en coördinator van het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord. Daarnaast doet ze onderzoek naar literatuuronderwijs bij de Moderne Vreemde Talen. In haar onderzoek richt ze zich op het verhogen van de mate van betrokkenheid van leerlingen tijdens de literatuurles en het verrijken van bestaande literatuurcurricula.

Inge Elferink is vakdidacticus Frans aan de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen en is als lerarenopleider en docent Frans verbonden aan de NHL Hogeschool. Ze doet promotieonderzoek naar de ontwikkeling van motivatie van leerlingen in de onderbouw en naar de professionele ontwikkeling van docenten Frans. Binnen het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord houdt ze zich bezig met diverse nascholingstrajecten.

Aly Jellema is lerarenopleider verbonden aan de opleiding Frans aan NHL Stenden Hogeschool, en daarnaast als instituutsopleider van het Dr.Nassaucollege en RSG De Borgen actief binnen het Samen Opleiden in de School. Sinds dit schooljaar maakt zij deel uit van de kenniskring Vitale Vakdidactiek van lector Siebrich de Vries. Vanuit het EVN organiseert zij samen met andere opleiders netwerk- en scholingsactiviteiten voor docenten Frans in de onder- en bovenbouw van vo en het mbo.

Michelle de Jong werkt als vakdidacticus Spaans bij de Lerarenopleiding van de RUG en is betrokken bij het onderwijs van de taalverwerving Spaans binnen de studie Europese Talen en Culturen bij de faculteit der Letteren. Haar expertise ligt op het terrein van de interculturele competentie en het internationaal opleiden van leraren Spaans (MULTIELE) Binnen het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord houdt ze zich bezig met nascholingstrajecten voor docenten Spaans.

Judith Nauta werkt als vakdidacticus Duits bij de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij werkzaam als docente Duits op het Stadslyceum Werkmancollege in Groningen.

Clary Ravesloot is vakdidacticus Nederlands aan de RUG en redacteur van Levende Talen Magazine. Zij houdt zich daarnaast vooral bezig met het thema geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs, waarover ze met Joyce Bunt in Levende Talen Magazine het artikel Ze voelt zich als een vlieg? Een voorbeeld van geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs publiceerde.

Nienke Smit (RuG) is vakdidacticus Engels, geeft en organiseert CLIL nascholing en doet vakdidactisch promotieonderzoek naar de ontwikkeling van betekenisvolle interactie in de les Engels.

Marjon Tammenga-Helmantel is vakdidacticus Duits aan de Rijksuniversiteit Groningen en verricht daar vakdidactisch onderzoek op het terrein van de moderne vreemde talen. Haar expertisegebieden zijn grammaticale instructie, doeltaalgebruik en leermiddelen. Zij is lid van het landelijke Meesterschapsteam moderne vreemde talen, ter versterking van de vakdidactiek. Binnen het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord verzorgt zij met Christine Vidon de maatwerktrajecten Bewust doeltaalgebruik en Duurzaam doeltaalgebruik.