2020

09:00 – 09:30

Ontvangst en registratie deelnemers

09:30 – 10:15

Vakbijeenkomsten

  • Carien Bakker | Nederlands
  • Nienke Smit | Engels
  • Marjon Tammenga-Helmantel & Judith Nauta-Glasauer | Duits
  • Aly Jellema & Inge Elferink | Frans
  • Gudrun Beckmann | CKV

10:15 – 10:45

Koffiepauze en bezoek informatiemarkt

10:45 – 11:30

Plenaire opening + lezing

11:45 – 12:45

Workshopronde 1

12:45 – 13:45

Lunch + informatiemarkt

Verplaatsing naar het Harmoniegebouw

13:45 – 14:45

Workshopronde 2

14:45 – 15:15

Koffiepauze

15:15 – 16:15

Workshopronde 3

16:15 – 17:30

Afsluitende borrel