2017

09:00 – 09:30

Ontvangst en registratie deelnemers

09:30 – 10:15

Vakbijeenkomsten

10:15-10:45

Koffiepauze en bezoek Informatiemarkt

10:45 – 11:30

Plenaire opening / lezing

11:30 -12:30

Subplenaire lezingen

 • Wander Lowie: Why Languages cannot be taught
 • Piet Desmet: ICT in het MVT-onderwijs: Waarom? Wat? Hoe?
 • Khalid Boudou: “Meester, ik haat lezen.”
 • Gert Rijlaarsdam: Zoektocht naar beter schrijfonderwijs
 • Kristin McGee: The politics of representation in pop music video

12:30 – 13:45

Lunch tijdens de Informatiemarkt

Verplaatsing naar het Harmoniegebouw

13:45 -15:00

Workshops ronde 1

 • Caroline Wisse-Weldam: Geïntegreerd onderwijs = onderwijs : het echte leven? | Nederlands
 • Sarah Gagestein: Framing: onbewuste beïnvloeding met taal (en beeld) | Nederlands
 • Marijn van Dijk: Hertalen als werkvorm voor historische letterkunde | Nederlands
 • Marianne Koeman & Tinka van Hulzen: Beter Verwoorden – Laat Je Zien | Nederlands
 • Eveline Kesters: Digitools voor taal | Algemeen Moderne vreemde talen
 • Esther de Vrind: Feedback en support op maat bij gespreksvaardigheid MVT | Algemeen Moderne vreemde talen
 • Eline van Batenburg: En dan nu voor het echie: betekenisvolle spreektaken ontwerpen | Algemeen Moderne vreemde talen
 • Betty Bos: What is the use of and fun in formative testing? | Engels
 • Selma van der Ploeg & Carolien Tuinman: Niveaugroepen Engels in klas 1 en 2 havo/vwo | Engels
 • Laura Fahnenbruck: Heimat – ein Gefühl ohne Vergangenheit? Geschichtskultur in die Kulturvermittlung! | Duits
 • Stefanie Ramachers: Aussprache 2.0 | Duits
 • Audrey Rousse-Malpat: Tester l’oral avec SOPA | Frans
 • Bob de Jonge: Estrategias comunicativas y los problemas clásicos del español | Spaans
 • Anneke Janssen: Dans beschouwen voor kunst en ckv docenten | Kunst & Cultuur
 • Emiel Copini: Inzicht door maken en meemaken | Kunst & Cultuur

15:00 -15:15

Koffiepauze

15:15 -16:30

Workshops ronde 2

 • Mariët Janssen & Theun Meestringa: Gedocumenteerd schrijven revisited, een lessenserie geïntegreerd lezen en schrijven | Nederlands
 • Maurice Dumont: De leeslijst evalueren met de Literaire Jury | Nederlands
 • Peter-Arno Coppen: Grammatica 2.0: naar een doorlopende leerlijn voor het grammaticaonderwijs | Nederlands
 • Clary Ravesloot: Correct bij benadering: Toetsen ontwikkelen voor literatuurgeschiedenis | Nederlands
 • Carel Jansen: Ruim baan voor retorica | Nederlands
 • Inge Elfering: Motiverend talenonderwijs door gedifferentieerd en taakgericht werken | Algemeen Moderne vreemde talen
 • Françoise Lucas: Werken met het genre van het sprookje in de klas | Algemeen Moderne vreemde talen
 • Henrike van der Brug: The bigger picture: using CLIL in and out of the classroom | Engels
 • Jeanine Mysliwiec: Help or hindrance? The use of the first language in the English classroom | Engels
 • Anna-Maria Fennema & Greetje Olthoff: Fachübergreifende Projekte in Deutschland | Duits
 • Nies Slim: CLIL-didactiek voor Duits | Duits
 • Sylvain Lelarge: Le feu de la passion | Frans
 • Linda Gosse en Marike Brijder: Literatura y cine en la clase de ELE | Spaans
 • Pol Taverne: Kunstgeschiedenis & Kunst Maken | Kunst & Cultuur
 • Marlou Wolfs: Blikopeners? | Kunst & Cultuur

16:30 -17:30

Afsluitende borrel