2012

09:00 – 09:30

Ontvangst en registratie deelnemers

09:30 – 10:15

Vakbijeenkomsten

 • Theo Witte gasten André van Dijk en Clary Ravesloot | Nederlands
 • Gudrun Beckmann | CKV
 • Syb Hartog | Engels
 • Judith Nauta en Henk Harbers | Duits
 • Siebrich de Vries | Frans
 • Michelle de Jong | Spaans
 • Chrisbert van Mourik | Klassieke Talen / KCV Fac.

10:15-10:45

Koffiepauze en bezoek Informatiemarkt

10:45 – 11:30

Plenaire opening / lezing

 • Theo Witte
 • Ramsey Nasr (+ vraaggesprek met André van Dijk)

11:30 -12:30

Subplenaire lezingen

 • Aidan Chambers: The Age Between: Writing, Reading and Youth
 • Prof.dr. Huub v.d. Bergh: Wensen en doelen CE Nederlands (havo/vwo)
 • Prof.dr. Liesbeth Korthals Altes: De barricades op, of de gemeenschap in?
 • Koos Boekensteijn & Nick Zwart: Digitaal Taaldorp

12:30 – 13:45

Lunch tijdens de Informatiemarkt

Verplaatsing naar het Harmoniegebouw

13:45 -15:00

Workshops ronde 1

 • Drs. Fetsje Reinsma & Carien Bakker: Een motiverende leesvaardigheidsmethode
 • Marlies Schouwstra: Literatuurgeschiedenis op niveau
 • Joanneke Prenger: Teksten betrouwbaar beoordelen met een schaal
 • Sjoukje de Vries & Geppie Bootsma: Taalbeleid en referentieniveaus Taal
 • Didy Pijpker & Kim Weeber : Leerlijn poëzieonderwijs 12-15 jaar
 • Jan Berenst: Leren in interactie
 • Alike Last: Raketlezen
 • Hub Hermans: El papel de la ciudad en las vanguardias literarias
 • Nienke Smit: MVT unplugged
 • Arnold Augustijn & Patricia Wesselius: Anglia Networks
 • Liesbeth de Ruiter & Aligonda Wijnia: Lezen op maat
 • Peter Groenewold : 3D-werelden in het (taal)onderwijs
 • Carel v.d. Burg: Activerende werkvormen bij de MVT
 • Lidwine Janssens: Kunst in de achteruitkijkspiegel

15:00 -15:15

Koffiepauze Weberfoyer

15:15 -16:30

Workshops ronde 2

 • Peter-Arno Coppen Hoe vertel ik het mijn leerlingen?
 • Maaike Pulles & Dianne Bekkers: Tekstbegrip voor visualiseren
 • Joanneke Prenger: Teksten betrouwbaar beoordelen met een schaal
 • Coen Peppelenbos: Interview Gerbrand Bakker
 • Jacques van den Oever & Hetty Kuiper: Leerlijn poëzieonderwijs in de bovenbouw
 • Bart van der Leeuw: Wat/hoe schrijven leerlingen bij biologie?
 • Saskia Visser: Literatuur om over te praten
 • Jeanette den Toonder: Le moi et l’autre dans la littérature francophone d’aujourd’hui
 • Juan Alba Duran: Aprender haciendo: propuesta para el aprendizaje integrado
 • Aidan Chambers: Keeping up with the memes
 • Roelien Wierda: Authentiek leren via MySchoolNetwork
 • Judith Nauta & Henk Harbers: Literatur im Deutschunterricht
 • Iris Maas & Kirstin Plante: Breinvriendelijk Taalonderwijs met TPR Storytelling
 • Hanne Hagenaars: Jongeren ervaren kunst
 • Joselien Eijkelenboom: Social media in lessen CKV

16:30 -17:00

Afsluitende borrel