Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

Het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is een initiatief van de lerarenopleidingen van de RUG en de NHL.

Het leren van de leerling staat voor ons centraal. We denken dat leerlingen het beste leren in vakdidactisch goed doordachte lessen. Samen met docenten willen wij die vakdidactische lespraktijk graag verder ontwikkelen en onderzoeken. Daarbij beogen we praktijk en theorie met elkaar te verbinden en elkaar wederzijds te inspireren.

Dag van Taal, Kunsten en Cultuur

Save the date: vrijdag 21 januari 2022!

De datum is nog onder voorbehoud, maar we hebben goede hoop dat de dag (fysiek) kan plaatsvinden. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Onze programmaonderdelen

Afbeeldingen van afgelopen jaren