Workshops

Ronde 3

Workshop

Omschrijving

#27

Doordacht creatief talenonderwijs. Carien Bakker, Jasmijn Bloemert, Inge Elferink, Matthias Mitzschke en Robert Jan Smit

Hoe creëer je een lessituatie waarin leerlingen zowel hun taalvaardigheden als hun creatieve denkvaardigheden kunnen ontwikkelen? In deze workshop gaan we in op deze vraag aan de hand van het gedachtengoed van David Leat door middel van uitdagende en motiverende lesideeën. Tijdens de workshop ga je zelf aan de slag met 2 uitgewerkte voorbeelden in de vorm van Stationenlemen en na afloop krijg je 4 uitgewerkte voorbeelden mee die je de volgende dag in je eigen lessen kunt uitproberen.

Ronde 1

Workshop

Omschrijving

#3

De meertalige school: van taalrijke naar talenrijke leeromgeving. Willemijn Zwart

Geen CLIL, geen doeltaal-voertaal, geen chuncks. Deze workshop is geen college vakdidactiek voor de moderne vreemde talen.

Wat dan wel? Geïnspireerd door heersende ideeën over taalsensibilisering, de rol van taal in het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en de discussies over taal & identiteit, verlaat je deze workshop met nieuwe, eigenzinnige én uitvoerbare ideeën om van een linguïstieke monocultuur naar een meertalige school te komen.

Wat gaan we doen? In drie stappen werk je toe naar een eerste, concrete interventie om op jouw school de huidige taalomgeving te verrijken en verdiepen, door een positieve benadering van meertaligheid in onderwijs, leerlingbegeleiding en contact met ouders.

Je analyseert de huidige taalsituatie, creëert je eigen ideaalbeeld van de meertalige school en krijgt inspiratie in de vorm van drie concrete (les)ideeën. Je verlaat de workshop met een interventie die je gelijk de komende week in kunt zetten in je eigen onderwijspraktijk.

Op naar een talenrijke leeromgeving!

#4

De retorica van Multatuli en Max Havelaar. Jaap de Jong

De rede tot de hoofden van Lebak van Max Havelaar is een van de indrukwekkendste toespraken in ons taalgebied. Multatuli verleidt ons met bescheiden vleierij, scherpe argumenten en adembenemende beeldspraak. Wat is de retorica van deze toespraak? Wat kunnen we nu nog van de rede opsteken voor ons onderwijs in mondelinge vaardigheden? En wat is het Max Havelaar Toesprakentoernooi?

Ronde 2

#12

Murat Isik – ‘Wees onzichtbaar’. Sandra van Voorst

‘Wees onzichtbaar’ is een epische coming-of-age-roman over de Turkse Metin Mutlu, gebaseerd op Murat Isiks eigen jeugd in de Bijlmer met een communistische, tirannieke vader. Murat Isik won met deze roman onder meer de prestigieuze Libris Literatuur Prijs 2018. Het boek, de receptie ervan én de auteur komen aan bod in deze workshop.

#13

Vakoverstijgende projecten i.s.m. het bedrijfsleven. Didy Pijpker en Anneke Tiddens

Het vak Nederlands is voor vmbo-leerlingen nu niet direct het meest flitsende vak. Daarvan getuigt de volgende vraag op de sociale media:

‘Wij hebben maar liefst vier uur per week Nederlands en ik snap niet wat je eraan hebt als je weet wat lv en pv en ond. is? Is er wel een ‘ja’ antwoord op deze vraag, ik hoor het wel!’

Daarnaast vinden vmbo-leerlingen het vak vaak enorm moeilijk. Maar als je Nederlands als spinnetje in een vakoverstijgendproject plaatst, wordt het andere koek. Leerlingen ervaren het belang en de lol van Nederlands, maar ook van bijvoorbeeld wiskunde, biologie en scheikunde als ze werken aan een bedrijfsopdracht.

Ronde 3

#22

Journalistiek in de klas. Samenhang binnen het schoolvak Nederlands. Wouter de Vries

Lezen, spreken en schrijven in een journalistiekproject. ‘Studenten kunnen niet meer schrijven. Academici luiden alarmbel!’ Bij de start van elk studiejaar verschijnen er in de media berichten over (het gebrek aan) vaardigheden van eerstejaars studenten. Veel middelbare scholen spelen hierop in. Op het Gomarus College kiezen we voor journalistieke vaardigheden. We hadden een simpel idee en het had een groot bereik. Het leidde namelijk tot een project dat niet alleen het schrijven, maar ook het lezen en spreken bij leerlingen ontwikkelt en daarmee ook de samenhang binnen het vak Nederlands bevordert.

#23

Schrijven over literatuur: over de taal in waarderende teksten. Clary Ravesloot

Bij Nederlands vragen we leerlingen geregeld om hun reacties op literaire werken toe te vertrouwen aan het papier, bijvoorbeeld in de vorm van leesbelevingen en recensies. Hoe schrijven leerlingen eigenlijk over literatuur? In welke mate beheersen zij de ‘taal van evaluatie’?

In deze workshop laat Clary Ravesloot aan de hand van schrijfwerk van mavo-, havo- en vwo-leerlingen zien wat kenmerkend is voor de waarderende teksten die zij schrijven. Daarbij ligt de focus op (vak)taal en kennis over taal.

De deelnemers gaan in gesprek over de vraag wat we van schrijvende leerlingen mogen verwachten en zij ontwerpen lesideeën voor het integreren van kennis over taal in het schrijfonderwijs.

Ronde 1

Workshop

Omschrijving

#5

Taalbewustzijn in de praktijk. Anna Kaal 

Taal is als het ware het ‘smeermiddel’ van de maatschappij; inzicht in de werking van dit smeermiddel, in de mooie en grappige, maar ook manipulatieve en gecompliceerde kanten van taal, lijkt essentieel om als volwaardig burger in de samenleving te kunnen functioneren. Het is de vraag of ons huidige curriculum leerlingen genoeg bewust maakt van deze belangrijke rol: naast vaardigheden zou er ook aandacht moeten zijn voor kennis OVER taal, spelen met taal, de creatieve en ook manipulerende kanten van taal. Taalbewustzijn wordt dan ook vaak genoemd om taalonderwijs te vernieuwen. In deze workshop bespreken we manieren om taalbewustzijn een plek te geven in de onderwijspraktijk. Ik deel graag met jullie inzichten en materialen die ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld met docenten en leerlingen in PLG’s, kleine onderzoeksprojecten en mijn eigen vakdidactische cursussen.

Ronde 2

#15

Intercultural Awareness through Young Adult Literature. Lysbeth Bakker en Jasmijn Bloemert

The term Intercultural Awareness is heard more and more often in foreign language learning discussions as something that should be an integral part of our curriculum. But what exactly is Intercultural Awareness? And how can we incorporate this in our lessons in an engaging way? One answer can be found in Young Adult Literature. In this workshop we will offer you a framework with which we will practise, using for example. The Hate U Give (Angie Thomas) and The Absolutely True Diary of a Part-time Indian (Sherman Alexie). This framework also offers the possibility to be adapted to other (young adult) literary texts already on your curriculum.

Ronde 3

#24

From school to uni: reading to learn. Loes Groen

In deze workshop wordt een academische leesvaardigheidstraining gepresenteerd en besproken. Het doel van de training is om VWO6-leerlingen beter voor te bereiden op het lezen en verwerken van Engelstalige teksten aan de universiteit. Daarnaast geeft de training ook extra inhoud aan het vak Engels. Leerlingen maken in de lessen aan de hand van taalkundige teksten en (groeps)opdrachten kennis met onder meer relevante meta- cognitieve leesstrategieën, academische vocabulaire en kritisch lezen.

Ronde 1

Workshop

Omschrijving

#8

Deutsch als Fremdsprache: Diagnostik und Förderung. Britta Nolte

Individuelles Fördern und Fordern im Unterricht durch Differenzierung bedarf einer guten Sprachstandsdiagnostik unserer Schüler.

In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit Tools zur Diagnose und Förderung des Sprachstandes in Deutsch als Fremdsprache (C-Test für die allgemeine Sprachfähigkeit und zwei weitere Verfahren der individuellen Sprachstandsdiagnostik).

Die Theorie wenden wir anhand von Praxisbeispielen an.

Ronde 2

#18

Dramatisch grammaticaonderwijs! Peggy van Hoesel

“Ich weiße die Antwort nicht.”

“Das was toll!”

“Das Antwortheft liegt auf meine Tisch.”

 

Als docent Duits word je regelmatig met mondelinge uitspraken zoals hierboven beschreven geconfronteerd. In schriftelijke invuloefeningen hebben de meeste leerlingen echter beduidend minder problemen met deze basale grammaticale structuren. Maar ja, schriftelijke invuloefeningen zullen ze later in het ‘echte leven’ waarschijnlijk niet erg vaak meer tegenkomen. In de bovenbeschreven situatie beheersen de leerlingen de grammaticale structuur weliswaar in schriftelijke, vormgerichte situaties, maar hun kennis is niet voldoende geautomatiseerd om ook in mondelinge, inhoudsgerichte situaties correct toegepast te kunnen worden.

Uit onderzoek is gebleken dat theatertechnieken – zoals het werken met standbeelden, uitbeelden en korte scenes – mogelijkheden bieden om het gat tussen schriftelijke en mondelinge grammaticale beheersing te overbruggen.

Tijdens de workshop staan theoretische achtergrondinformatie over verwervingsprocessen van grammatica én het ervaren van dramapedagogische werkvormen centraal.

Ronde 3

#26

Gemeinsam und voneinander (lernen) – Nachbarsprachenlernen in der Grenzregion. Sabine Jentges en Jana Hermann

In diesem Workshop gehen wir mit konkreten Materialienvorschlägen, Anregungen für Aktivitäten und Projektideen auf Möglichkeiten ein, die direkte sprachliche und geographische Nähe zum Zielsprachengebiet produktiv innerhalb und außerhalb des Unterrichts zu nutzen. Vorgestellt und erprobt werden entsprechende Materialpakete, die im Rahmen des Interregprojektes „Nachbarsprache & buurcultuur“ (www.ru.nl/nachbarsprache) gemeinsam mit Studierenden der beteiligten Universitäten in Nijmegen und Duisburg-Essen sowie am Projekt beteiligten Lehrpersonen entstanden sind und im Unterricht bzw. Austausch erprobt wurden.

Ronde 1

Workshop

Omschrijving

#7

La francofonie in sprookjes en vertellingen. Antonet Chermanne

In deze workshop gaan we aan de slag met sprookjes en vertellingen uit verschillende francofone landen. Na een kort informatief gedeelte over de rol die de vertellingen in de verschillende landen/ gebieden hebben gaan we actief aan de slag met verschillende werkvormen. Aan het eind van de workshop heb je concreet materiaal om mee naar huis te nemen en in te zetten in de les.

Ronde 2

#17

Une éternelle étrangère. Langue et identité dans la littérature française-iranienne. Jeanette den Toonder

Gedurende lange tijd was Frankrijk de uitgelezen plek voor de Iraanse elite die in Europa ging studeren. Het grootste deel van deze elite was Franstalig, en Frankrijk was de plek waarin ze politiek werden gevormd. Sinds de Iraanse revolutie van 1979 krijgt het beeld van Frankrijk nieuwe betekenis, omdat Iraanse intellectuelen in ballingschap tijdens de eerste jaren van de revolutie naar dit land vluchtten. In deze workshop zal de Iraanse Diaspora worden belicht vanuit het perspectief van een aantal vrouwelijke Frans-Iraanse auteurs. Vragen die hierbij centraal staan zijn bijvoorbeeld: hoe ervaren de vrouwen hun migratie naar Frankrijk? Welke rol speelt het leren van de Franse taal in hun verhalen? Op welke manier kijken ze terug op hun jeugd in Iran? Hoe zien ze hun toekomst? Speciale aandacht zal worden besteed aan Chahdortt Djavann’s roman Comment peut-on être français? (2006) en Nahal Tajadod’s autobiografische verslag Passeport à l’irannienne (2007).

Ronde 1

Workshop

Omschrijving

#9

Las TIC como dinamizadoras de la clase de español. Juan Albá Duran

Las tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen infinidad de posibilidades para dinamizar nuestras clases y ayudar a nuestros alumnos a aprender más eficazmente.

 

En este taller los participantes van a reflexionar sobre el uso que hacen de las nuevas tecnologías en sus clases de lengua extranjera, así como identificar ámbitos donde innovar su práctica docente. Para ello, tras una breve introducción teórica sobre los tipos de herramientas y posibles usos, los asistentes podrán compartir mejores prácticas y analizarlas para su futuro desarrollo.

Finalmente, en pequeños grupos se van a crear actividades de ELE que hagan uso de las TIC y que se adapten a las necesidades e intereses de los alumnos.

#19

Hay vida más allá del libro de texto. Cristina Pascual Aibar

En este taller vamos a  trabajar las formas de crear clases efectivas, estimulantes y lo más importante de todo, comunicativas porque comunicarse  es precisamente el objetivo principal de la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas.

 

Muchos docentes nos vemos obligados por fuerzas externas (falta de tiempo en la mayoría de los casos) a basar nuestra enseñanza en el libro de texto. Éste se convierte en nuestra Biblia: todo lo que dice va a misa.

Pero… ¿representa los objetivos que queremos alcanzar con nuestros alumnos? ¿Son motivadoras las actividades que hay en él para alcanzar esos objetivos? ¿El ejemplo de lengua presentado en ellos es cercano al mundo de nuestros alumnos?

 

Con un poco de esfuerzo sacamos más de nuestra clase de ELE .

Ronde 1

Workshop

Omschrijving

#6

Rap Clinic: Storytelling. Cor Giesing

Het kenmerk van een goede rapper is het vermogen om woorden samen te brengen in boeiende teksten. Het kenmerk van een geweldige rapper is het vermogen om die teksten te weven tot verbluffende verhalen die de aandacht van de luisteraar vasthouden en behouden tot het einde van het nummer. Wat begonnen is als toasten over feestmuziek, is geëvolueerd naar iets wat raakvlakken heeft met bijvoorbeeld de West-Afrikaanse griot.

In twee- of drietallen schrijft iedere deelnemer aan deze workshop een kleine, narratieve ‘rhyme’ (fictie/non-fictie) met een onderwerp en een duidelijke verhaallijn. Elke deelnemer vertelt vanuit de eerste persoon. Aan het einde presenteert elk twee- of drietal het definitieve resultaat, het liefst over een instrumentale beat.

Ronde 2

#16

Creativiteit – Denken vs. Doen. Robin Koster

In deze workshop gaan we op zoek naar de oorsprong van ideeën. Vaak komen ideeën voort uit een goede brainstorm, maar er zijn andere mogelijkheden om waardevolle innovaties te bedenken: door ze simpelweg te maken! Door middel van een aantal praktische werkvormen zullen we ervaren hoe snel en eenvoudig creativiteit bij ons en onze leerlingen tot uiting kan komen.