Workshops

Ronde 1

Workshop

Omschrijving

#1

Hanneke Houkes 

Thinking Skill-opdrachten

In deze workshop laat Hanneke Houkes zien hoe met Thinking Skill-opdrachten het leren en denken van de leerlingen gestimuleerd kan worden. Thinking Skill-opdrachten zijn activerende groepswerkvormen. In deze workshop presenteert ze een dergelijke opdracht die de Max Havelaar als inhoud had. Deze heeft ze samen met Twan Robben ontwikkeld en uitgevoerd. Verder zullen deelnemers ook zelf Thinking Skill-opdrachten uitvoeren, waarmee zij hopelijk inspiratie opdoen om deze didactiek verder te ontwikkelen en in te zetten in hun eigen lessen.

#2

Mathijs Sanders 

Literatuur en engagement

De functies van literatuur en haar maatschappelijke werking vormen belangrijke thema’s in zowel de literaire wereld als in het literatuuronderwijs. Aan de hand van het werk van de Nederlandse schrijver Auke Hulst (1975) verkennen we de manier waarop (zijn) romans zich verhouden tot actuele maatschappelijke en politieke kwesties. Kan literatuur ons helpen inzicht te winnen in een complexe dagelijkse werkelijkheid?

#3

Melanie Hof en Kees de Glopper

 

Presentatie

Hoe verwoord ik wat ik vind? Aandacht voor formuleren in het schrijfonderwijs

Het succes van een tekst staat of valt bij de verwoording van wat de schrijver wil zeggen. In modules schrijfvaardigheid van de onderwijsmethodes Nederlands wordt hier nauwelijks aandacht aan besteed. In deze workshop leer je hoe je binnen het bestaande schrijfonderwijs gerichte aandacht aan formuleren kunt besteden. We ontwikkelen stijloefeningen die gebruikt kunnen worden bij het leren schrijven van boekrecensies.

#4

Evah den Boer 

Recensie schrijven voor CKV en Nederlands

In deze goede praktijk zal ik aan de hand van lesmateriaal en korte filmfragmenten een inspirerende lessenserie presenteren over het schrijven van een recensie voor de vakken CKV en Nederlands. Het publiek krijgt tijdens de presentatie een paar korte opdrachten om te ervaren hoe schrijfschema’s kunnen worden gebruikt in de les.

#5

Emy Koopman en Clary Ravesloot 

Creatief schrijven: meer dan ‘leuk’ tussendoortje?

Wie in de les Nederlands aan de slag gaat met creatief schrijven, ervaart dat leerlingen enthousiast zijn. Docenten willen natuurlijk ook graag weten welke meerwaarde het heeft. Wat is bijvoorbeeld de invloed van creatief schrijven op leesplezier en leesbegrip? Welk effect heeft het op de ontwikkeling van schrijfvaardigheid? In deze workshop presenteren we kennis uit wetenschappelijk onderzoek en beproefde lesideeën.

Ronde 2

#6

Robert Koobs en Maartje Boertien

 

Presentatie

Spieghel Historiael: literatuur in verbinding met andere vakken en de actualiteit

Het vakoverstijgende literatuurproject ‘Spieghel Historiael’ verbindt de vakken Nederlands, Geschiedenis, Maatschappijleer en Tekenen met de actuele vluchtelingenproblematiek. Spil in het project was de roman ‘La Superba’ van Ilja Pfeijffer. Lesopzet, onderlinge samenwerking tussen de vakken, beoordelingsmodellen en presentatievormen worden besproken en daarna door deelnemers toegepast in hun eigen vakoverstijgende project.

#7

Annemarie Drost en Laura Noord 

Zeer korte verhalen schrijven met `hele taak eerst – hulp op maat`

Wanneer heb je voor het laatst aandacht besteed aan creatief schrijven in je les? Wij vinden dat we te weinig met creatief schrijven doen en willen het fenomeen weer terug in ons curriculum plaatsen. In deze workshop onderga je een les zeer korte verhalen schrijven. Met deze les willen we de ontwikkeling van literair gevoel van leerlingen stimuleren. De les is opgezet volgens de didactiek `hele taak eerst – hulp op maat`.

#8

Matijs Lips 

 

Presentatie

Nederlands Noodzakelijk Nu

‘Winter Is Coming’… In een wereld die steeds meer digitaliseert en waarin de beeldcultuur floreert, lijkt het vak Nederlands onder te sneeuwen. Maar juist in deze vluchtige, prestatiegerichte samenleving is de noodzaak van het vak Nederlands belangrijker dan ooit. Waarom en hoe wordt in dit mini-college met concrete voorbeelden uitgelegd.

#9

Jaap de Jong

De retorica van Multatuli en Max Havelaar

De rede tot de hoofden van Lebak van Max Havelaar is een van de indrukwekkendste toespraken in ons taalgebied. Multatuli verleidt ons met bescheiden vleierij, scherpe argumenten en adembenemende beeldspraak. Wat is de retorica van deze toespraak? Wat kunnen we nu nog van de rede opsteken voor ons onderwijs in mondelinge vaardigheden? En wat is het Max Havelaar Toesprakentoernooi?

#10

Posterpresentaties Parels uit de praktijk

Ronde 1

Workshop

Omschrijving

#11

Sebastiaan Dönszelmann

Doeltaal = Leertaal

Goede taallessen kenmerken zich door het inzetten van doeltaal. Toch..? In veel MVT-lessen is het geen gemeengoed. En als het dat wel is (TTO-klassen en een deel van de reguliere MVT-lessen), zijn docenten zich vaak beperkt bewust van de didactische doeltaalvereisten. Deze workshop, voortkomend uit promotieonderzoek van Sebastiaan Dönszelmann, belicht achtergrond van verantwoord doeltaalgebruik en didactische handreikingen voor effectieve doeltaalinzet.

#12

Daniella Fasoglio 

Formative assessment: waar werkt de leerling naartoe?

Formative assessment is trendy aan het worden. Wat is de essentie van dit begrip? Het formuleren van effectieve leerdoelen en succescriteria is, in het specifiek, cruciaal om formatief te kunnen werken. Enkele richtlijnen kunnen daar voor de moderne vreemde talen houvast bieden. In deze workshop hoort u hoe een vaksectie Engels hiermee te werk is gegaan.

#13

Anna Kaal en Ellen van den Broek 

Taalbewustzijn in het mvt-onderwijs

In deze workshop bespreken we de achtergrond van taalbewustzijn, hoe en waarom we taal leren, welke kenmerken interessant en belangrijk zijn voor leerlingen, en hoe je als docent teksten kunt ontsluiten (door ernaar te kijken als taalgebruiker, taalanalist en taaldocent). We verkennen verschillende aanvliegroutes die (actuele) teksten bieden om als taaldocent je leerlingen aan de slag te zetten met taal.

Ronde 2

#14

Nienke Smit en Marijn van Dijk 

Hoe kun je rijke talige interactie uitlokken?

Iedereen die een nieuwe taal leert weet hoe belangrijk het is om de nieuwe taal daadwerkelijk te gebruiken. Bij het gebruik halen we het meeste voldoening uit communicatie die rijk, talig en betekenisvol is. In deze workshop brengen we inzichten en oefeningen uit de mvt vakdidactiek en de ontwikkelingspsychologie samen en oefenen we met het uitlokken van rijke talige interactie.

#15

Jasmijn Bloemert en Edith Konijn

My literature curriculum needs a boost. But where do I start?

In this Good Practice & Round Table session Edith will show how she enriched her Macbeth module based on the Comprehensive Approach to FL Literature learning (including the issues she encountered). This will be followed by an open-hearted discussion with regard to boosting your own literature curriculum.

#16

Posterpresentaties Parels uit de praktijk

Ronde 1

Workshop

Omschrijving

#17

Johan Graus

Docenten in opleiding en de positie van grammatica in het vreemdetalenonderwijs

In deze sessie, die in het bijzonder gericht is op lerarenopleiders en docenten die lio’s mvt begeleiden, wordt verkend hoe de opvattingen over grammaticaonderwijs van eerste- en tweedegraadsstudenten zich ontwikkelen tijdens de opleiding. Hoe verhouden deze opvattingen zich tot wat we weten uit tweedetaalverwervingsonderzoek?

#18

Loes Groen en Henriette Timmer

The Language of Scrum

Hoe laat je leerlingen in de les Engels op een efficiënte manier samenwerken, hoe maak je ze bewust van hun capaciteiten en hoe geef je ze verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces? Met Scrum@School werken leerlingen samen aan een project, in teams die blind gevormd zijn op basis van kwaliteiten. Het Scrumbord helpt leerlingen bij het plannen van hun activiteiten en helpt hen om overzicht te houden op hun voortgang. Daarbij speelt reflectie op het proces een belangrijke rol. De workshop biedt naast een uitleg van het concept ook praktische handreikingen en hands-on activities die gebruikt kunnen worden bij het inzetten van Scrum in de taalles.

#19

Joyce Haisma

Personalized EFL: You GO!

Personalized Learning: isn’t that a buzzword for differentiation? In this workshop you’ll learn more about what PL is, what works and does NOT work, and how you can implement it in your own EFL teaching. In order to practice what we preach, you’ll be contacted beforehand to supply information about your own teaching situation.

Ronde 2

#20

Evie Walsma en Marja Verhaagen

 

Presentatie

Building Learning Power op !mpulse Leeuwarden

Op !mpulse staat de sociaal-emotionele ontwikkeling en het persoonlijk leerproces van leerlingen centraal. Samen met de NHL Hogeschool Leeuwarden is een start gemaakt om te leren met en van Building Learning Power. Met BLP wordt nu ook de stap gezet naar een gemeenschappelijk taal om over leren te spreken. In de workshop nemen we jullie mee in dit traject.

#21

Johan van Hattum

Engels in de onderbouw: Dunglish, the Queen’s or a Lingua Franca?

Engels uitspraakonderwijs is iets wat docenten in Nederland graag zouden willen geven maar nauwelijks doen. Ik laat een aantal aspecten van een door mij ontwikkelde onderwijsdidactiek zien waarin de nadruk ligt op verstaanbaarheid in internationale context. Ik bespreek hoe docenten dit hebben gebruikte, en hoe leerlingen uit 1e klassen van verschillende niveaus dit hebben ervaren.

#16

Posterpresentaties Parels uit de praktijk

Ronde 1

Workshop

Omschrijving

#22

Melanie Schiller

Deutsche Pop Lektionen

Popmusik spielt eine wichtige Rolle in der Konstruktion nationaler Identität. Ich werde einige konkrete Beispiele der Wechselwirkung von Nation und Pop in Deutschland analysieren, und abschliessen mit einer Diskussion über die vielfältigen Möglichkeiten, Popmusik im Unterricht einzusetzen, und somit nicht nur Sprache sondern auch (Pop)kulturelles (Selbst-)Verständnis der Deutschen zu vermitteln.

#23

Tina Vercouteren en Marion van der Kruissen

Aktiver Literaturunterricht

Anhand von kurzen Texten, Märchen, Kurzgeschichten oder Textausschnitten, möchten wir zeigen, wie man die mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit von Schülern verbessern kann und wie man Grammatik und Wortschatz in den Unterricht integrieren kann. Auf diese Art und Weise kann die Motivation gesteigert werden, sich mit Literatur und damit auch mit der Fremdsprache und den Fertigkeiten zu beschäftigen.

Ronde 2

#24

Henk Harbers

Karen Köhlers verhalenbundel ‘Wir haben Raketen geangelt’

De verhalenbundel ‘Wir haben Raketen’ (2014, dtv) van Karen Köhler verenigt literaire kwaliteit en leesbaarheid, ook voor leerlingen. In de vorm van een gesprek zou ik deze verhalen met u willen analyseren en interpreteren – waarbij ideeën over behandeling in de klas evenzeer ter sprake kunnen komen.

#25

Britta Nolte

 

Presentatie

Deutsch als Fremdsprache: Diagnostik und Förderung

Individuelles Fördern und Fordern im Unterricht durch Differenzierung bedarf einer guten Sprachstandsdiagnostik unsere Schüler. In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit Tools zur Diagnose und Förderung des Sprachstandes in Deutsch als Fremdsprache (C-Test für die allgemeine Sprachfähigkeit, zwei Verfahren der individuellen Sprachstandsdiagnostik). Die Theorie wenden wir anhand von Praxisbeispielen an.

#16

Posterpresentaties Parels uit de praktijk

Ronde 1

Workshop

Omschrijving

#26

Maaike Koffeman

La poésie en mouvement: d’Apollinaire à l’ALAMO

Cet atelier porte sur des formes de poésie qui transgressent les limites de la littérature imprimée, des textes d’avant-garde du début du XXe siècle à poésie numérique contemporaine. Nous allons explorer le rapport entre texte, image, son et mouvement à l’aide d’un certain nombre d’oeuvres emblématiques. Ceci faisant, nous allons essayer de développer des activités pédagogiques qui consistent à adapter des textes littéraires dans un autre médium.

#27

Wim Gombert en 

Charlotte Wiersma-Zwarts 

 

Presentatie

 

J’AIMe parler français

C’est le nom d’une méthode innovante et implicite qui est en cours de développement. Elle est basée sur les mêmes principes que la méthode AIM (AIM-extended) mais prépare les élèves à un examen de fin d’études du VWO et du HAVO. La méthode qui est développée par Project Frans (www.projectfrans.nl) vise surtout l’expression orale: 90% du temps y est consacré ! La méthode est le produit de recherches de l’Université de Groningen et les premiers résultats sont encourageants. Mais ce qui est le plus important : Les cours sont beaucoup plus agréables pour les profs et les élèves.

Ronde 2

#28

Christine Vidon

 

Presentatie

Retours et feed-back sur les tâches de production écrites et orales

Une des questions que je me pose régulièrement en tant que prof de FLE est comment aider mes élèves à avancer en utilisant des outils de feed-back appropriés. Cette année ce point de développement professionnel est de nouveau sur mon agenda. J’ai commencé une petite expérience avec mes étudiants et je voudrais partager cela avec vous. Cet atelier est à mi-chemin entre « good practice » et atelier à proprement parler. Vous aurez la possibilité d’échanger vos vues sur ce sujet avec les professeurs présents.

#16

Posterpresentaties Parels uit de praktijk

Ronde 1

Workshop

Omschrijving

#29

Joan Tomás Pujolá 

La gamificación como estrategia didáctica: una escapada a lo lúdico

La gamificación es una estrategia didáctica que se está aplicando en algunas clases de lengua extranjera en diferentes formatos y actividades de aprendizaje. Este taller gamificado sobre gamificación pondrá al límite los participantes para poder escapar de una sala y no quedar infectados con virus malignos que no les dejen disfrutar del placer de enseñar y aprender de manera lúdica.

Ronde 2

#30

Juan Albá Durán

Qué es realmente un A2

Los participantes de este taller se van a familiarizar con los conceptos básicos necesarios para la creación y evaluación de tareas de producción de niveles A2 y B1 en enseñanza secundaria. En pequeños grupos vamos a poner en práctica estos conceptos para evaluar producciones orales y escritas de estudiantes mediante el uso de criterios y escalas basadas en el MCER.

#16

Posterpresentaties Parels uit de praktijk

Ronde 1

Workshop

Omschrijving

#31

Marieke Opgelder

 

Presentatie

CKV en de makers movement

De workshop gaat over de vraag hoe er binnen het vak CKV kan worden ingespeeld op het feit dat de jonge generatie zo stevig in de wereld van de technologie staat. Een invalshoek hierbij is dat men In het vak CKV gebruik kan maken van-, en een bijdrage kan leveren aan de ‘makers movement’. Na een korte introductie van eenvoudige, technologische ‘makers kits’ en enkele projecten op het gebied van mode, architectuur, beeldende kunst en muziek die hiermee zijn uitgevoerd, hebben we inspiratie voor het concepting deel van de workshop waarin de deelnemers bedenken hoe zij de kits kunnen inzetten binnen hun reeds bestaande lesprogramma of hoe zij vanuit de kit tot een nieuw project kunnen komen. Hierbij kunnen meerdere technologische kits worden uitgeprobeerd.

 

Neemt u ook eens kijkje bij het aanbod Nederlands workshop #5

Ronde 2

#32

Marieke van Stempvoort

Onderzoek in het nieuwe CKV

De workshop gaat over de veranderingen die van de sectie CKV gevraagd worden in het nieuwe CKV en dan met name de vraag ‘Hoe beoordeel je de verschillende onderdelen?’ Er wordt gestart met een korte introductie van de ‘hoogtepunten’ waarbij voorbeelden worden gegeven van oplossingen op het Drachtster Lyceum.
Daarna zullen we ons gezamenlijk buigen over het onderwerp ‘CKV en het verplichte onderzoek’; we bekijken voorbeelden, we verzamelen ideeën en gaan aan de slag om een opzet met leerlingeninstructie te maken voor ieders eigen praktijk.

#33

Meindert Lodewijks

Beeldend onderwijs Beeldend

In de workshop ‘Beeldend Onderwijs Beeldend’ (B.O.B.) wordt de kracht van beeldende instructie voor Beeldende Vorming en CKV verkend. Deze vorm van instructie is ontwikkeld door Lodewijks bij de Master Kunsteducatie Noord. Deelnemers aan de workshop zullen door een praktijkopdracht ervaren hoe deze instructie kan leiden tot meer gevarieerde, authentieke resultaten en tot een verrijking van het curriculum.