TedTalks

Ronde 2

#11

Onderwijs naar wens? Over de voor- en nadelen van het aanbieden van individuele leerroutes. Eva-Anne le Coultre, Tineke Houwer en Joyce Haisma. Moderator: Inge Elferink

In deze TEDtalksessie worden vanuit drie perspectieven (pedagogiek, gepersonaliseerd leren en praktijk) de mogelijkheden en voor- en nadelen van het aanbieden van individuele leerroutes uiteengezet. Na iedere presentatie is er ruimte voor verhelderende vragen en een korte discussie. De sessie wordt afgesloten door een inhoudelijke discussie over de wenselijkheid van onderwijs naar wens en de gevolgen ervan voor de dagelijkse lespraktijk.

Ronde 3

#25

Creativiteit. Maar hoe? Robin Koster, Aranka Kuiper en Gudrun Beckmann

Drie TedTalks over hoe je creativiteit binnenste het onderwijs kan stimuleren, begeleiden en verdiepen. Elke TedTalk belicht een ander facet van het creatieve proces, vanuit kennis en ervaring en met veel praktische tips.

 

TedTalk 1: Creativiteit stimuleren: het belang van connecties maken – door Robin Koster

TedTalk 2: Creativiteit begeleiden – Hoe schep je kaders voor ruimte en experiment? – door Aranka Kuiper

TedTalk 3: Creativiteit verdiepen – Hoe komt je met artistiek-creatief onderzoek tot de beoogde CKV-Verdieping? – door Gudrun Beckmann