Ochtendprogramma | Academiegebouw

09:00 – 09:30

Ontvangst

09:30 – 10:15

Vakbijeenkomsten Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, CKV

10:15 – 10:45

Pauze en informatiemarkt

10:45 – 11:30

Opening + plenaire lezing

11:30 – 12:45

Ronde 1

12.45 – 13:45

Lunch en informatiemarkt

Middagprogramma | Harmoniegebouw

13:45 – 15:00

Ronde 2

15:00 – 15:15

Pauze

15:15 – 16:30

Ronde 3

16:30 – 17:30

Afsluitende borrel