Parels uit de praktijk

Bij het onderdeel Parels uit de praktijk presenteren docenten succesvolle lesideeën. Vanwege het grote succes de afgelopen jaren worden er dit jaar weer een aantal sessies georganiseerd. In tegenstelling tot de vorige jaren worden de sessies per vak (Frans/Duits/Spaans, Engels/Nederlands en CKV) georganiseerd.

 

Bij elke sessie presenteren zo’n vier docenten hun lesidee. Ze beginnen met een korte pitch, waarna u langs de docenten kunt lopen voor meer informatie en een goed gesprek.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de parels van de editie 2020 ter inspiratie.

Overzicht Parels uit de praktijk

#21 | Frans

 

Werkvormen leesvaardigheid/literatuur | een parel door Lia Nijdam

Hoe kun je leesvaardigheid actiever aanbieden en bespreken met de klas? Hoe gebruik je vaardigheden tijdens de literatuurles? In deze workshop neem ik u mee langs een aantal werkvormen die ik tijdens leesvaardigheid, of het lezen/bespreken van literatuur, graag gebruik in de bovenbouw.

 

Franse literatuur lezen | een parel door Marja Rietveld

Docenten beschouwen literatuur vaak als een van de hoogtepunten van hun vak. Toch is het in de weerbarstige onderwijspraktijk moeilijk om er tijd voor vrij te maken. Al was het maar omdat je als docent zelf veel moet lezen om te ontdekken welke boeken geschikt zijn voor in de klas. Marja Rietveld bespreekt op haar website Franslezen.nl hedendaagse Franse literatuur. Op de website vindt u informatie over Franse boeken met links naar filmpjes, interviews en andere interessante documenten. In de presentatie laat Marja zien hoe je enkele van de besproken boeken kunt gebruiken in de les.

 

#21 | Duits

 

Oog in oog met een “Ossi” | een parel door Eva Donker & Susanne Hartwig

In de lessen hebben wij klassikaal met de voorexamenklassen het boek “Meine freie deutsche Jugend” van Claudia Rusch gelezen. Tijdens de Berlijnreis in mei hebben de leerlingen Claudia ontmoet en heeft zij hen met haar verhalen en in het echt meegenomen door haar “Kiez” in Berlijn, waar zij als 17-jarige aan de oostkant van de Berlijnse Muur leefde.

 

De ontwikkeling van interculturele competentie onder leerlingen in het voortgezet onderwijs | een parel door Liseth Heck-de Weerd

Het bevorderen van de interculturele competentie van leerlingen in het voortgezet onderwijs speelt in de meeste lesmethodes een ondergeschikte rol. Toch speelt de interculturele competentie, waarbij leerlingen inzicht krijgen in de voor hun als ‘vreemd’ waargenomen andere cultuur een belangrijke rol. Het inzetten van authentieke bronnen kan ook in uw lessen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze competentie.

 

#21 | Spaans

 

Doeltaal = Voertaal: routines in je les | een parel door Rosana Navarro

Routines in de les op bouwen om communicatie op een natuurlijke manier te laten ontstaan en zo de tijd van doeltaal=voertaal te maximaliseren.

#29 | Engels

 

Lessenserie Literatuur Engels: The Importance of Being Earnest | een parel door drs. Lotte Cruiming

In het kader van: ‘Parel uit de Praktijk’. Een lessenserie voor het vak Engels over het toneelstuk van Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest. De lessenserie gebruikt de ‘comprehensive approach’ en maakt het toneelstuk relevant en interessant voor leerlingen, mede door een leuke eindopdracht waarin leerlingen hun creativiteit en ervaringen met Social Media kunnen gebruiken.

 

CLIL as a Means to Develop Intercultural Competence: An Example from the Classroom | een parel door drs. Nadia Gerritsen

When I began to see my students move in an international world, I realised that promoting intercultural competence could enrich and strengthen my ESL lessons. However, it can be difficult to find suitable material and activities in course books and time-consuming to design lessons from scratch. Content Language Integrated Learning (CLIL), because it combines culture, cognition, content and communication, is an intuitive and practical method to build intercultural competence in the classroom – and it rewarding to teach too. I bring an example from my classroom that explores the effects of British imperialism and encourages students to advance their competence by helping them understand what is behind English as a global language and what this means for intercultural communication today.

 

The Canterbury Teens Project (digital edition) | een parel door drs. Derrick Manzanares

Have you always wanted to introduce your students to Chaucer’s The Canterbury Tales? Or is it perhaps already a part of your curriculum but you’ve noticed that it proves too difficult to get them to sink their teeth into this wonderful masterpiece of the medieval era? Then, the Canterbury Teens Project (CTP) might be just the solution you are looking for.
What makes this edition of The Canterbury Tales different you might ask? In this digital edition tools have been embedded within the text itself to provide information that is needed at the user’s fingertip to fully comprehend the Tales. Think for example of the social, cultural, and historical context of the medieval period that is far removed from today’s world, but still holds crucial information in order to understand the Tales. This is exactly what CTP aims to do through digital tools. For more information go to canterburytales.nl.

 

Digitaal taalonderwijs: motivatie verbeteren met Mynn | een parel door drs. Ron Delker

Leesmotivatie onder scholieren in Nederland is internationaal gezien laag. Differentiatie van het onderwijs wordt bemoeilijkt door groter wordende klassen en een lerarentekort. Hoge werkdruk onder leraren zorgt voor burn-outs en ziekte. Dit zijn een aantal van de grote problemen die tegenwoordig spelen in het Nederlandse onderwijs. Ik geloof dat verantwoord gebruik van digitale onderwijsmiddelen onderdeel kan zijn van de oplossing, en daarom heb ik samen met mijn collega’s van Mynn een eigen applicatie ontworpen voor het taalonderwijs. Tijdens deze workshop wil ik graag mijn eigen ideeën voor onderwijsinnovatie delen en de applicatie Mynn laten zien, om daarna samen het dialoog aan te gaan over de volgende onderzoeksvragen: Hoe kan ik leerlingen meer motiveren? Hoe kan ik beter differentiëren zonder dat dit een extra werklast geeft? Hoe gaan we samen het taalonderwijs innoveren en klaarmaken voor de toekomst?

 

It’s alive… again! Teaching ‘Frankenstein’ in year 4 | een parel door Henrike van der Brug

Voor het English+ programma dat ik ontwikkel voor oud-TTO leerlingen en gemotiveerde niet-TTO leerlingen heb ik voor year 4 een project over Frankenstein gemaakt. We lezen de graphic novel versie in de les en als eindopdrachten maken de leerlingen in groepjes een mini-profielwerkstuk op basis van het experiment van dr Frankenstein. Ook maken de leerlingen individueel een video-essay over de identiteit van het monster.

#31 | Kunst & Cultuur

 

Literatuur en Burgerschap | een parel door Ineke Renkema

Het literatuuronderwijs dreigt een stille dood te sterven. Veel taaldocenten, waaronder ikzelf, besteden de meeste onderwijstijd aan de taaltechnische vaardigheden, omdat daar het SE en CE voornamelijk mee gemoeid zijn. En veel taaldocenten, zeker ook ik, vinden dat jammer. Tegelijkertijd klinkt de roep om burgerschapsvorming in het onderwijs steeds luider. Door literaire fictie worden wij in staat gesteld om ons voor te stellen hoe iets voor iemand anders, of voor ons toekomstige zelf, is. Begrip van en voor de ander en het andere is belangrijk bij burgerschap. Samen met collega’s en leerlingen heb ik onderzocht hoe het literatuuronderwijs vormgegeven zou moeten worden om een betekenisvolle verbinding met burgerschap zichtbaar te maken. Het heeft geresulteerd in een nieuwe vorm van literatuuronderwijs waarin dialoog en ervaring een prominente rol spelen en waar zowel docenten als leerlingen enthousiast over zijn.

 

Verken, verbreed, verdiep en verbind met CKV | een parel door Mirelle Kloosterman-de Velde Harsenhorst

Verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden. Het zijn de belangrijkste elementen van het vernieuwde vak CKV. Maar hoe doe je dat met een klas van dertig leerlingen die niets hebben met kunst? Hoe kun je deze leerlingen activeren? Hoe kun jij als docent de leerling motiveren om buiten zijn of haar comfortzone te treden? Hoe doe je recht aan elke leerling en alle vier de elementen? Met een aantal praktische voorbeelden laat Mirelle Kloosterman je kennismaken met de mogelijkheden.

 

Eigenwijs Kunstonderwijs | een parel door Petra Drost

Leerlingen groeien op in een snel veranderende wereld. Als docent zie ik het als mijn taak mijn leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst in deze wereld. Het onderwijs dient daarom de leerlingen naast een diploma een brede maatschappelijke opleiding aan te bieden, zodat ze optimaal kunnen deelnemen aan een steeds verder globaliserende en digitaliserende wereld. Hierbij vind ik het van belang mijn leerlingen te stimuleren tot het pakken van het eigenaarschap van hun eigen ontwikkeling. Ik wil ze helpen om zo autonoom mogelijk hun eigen gepersonaliseerde leerproces vorm te geven. Maar hoe doe ik dat? Wat betekent dit voor mijn rol als docent? Dat heb ik onderzocht in mijn onderzoek binnen de Masteropleiding Kunsteducatie in Groningen.

 

Mijn onderzoek richt zich op het onderzoeken van dit begrip van eigenaarschap. Wat houdt dit begrip in en hoe kunnen we hier binnen de school waar ik werk, het Esdal College, vorm aan geven. Daarnaast heb ik specifiek voor mijn eigen vak, het kunstvak beeldend, uitgezocht hoe je als docent leerlingen kunt stimuleren en begeleiden in hun eigenaarschap van eigen leren. Binnen mijn eigen lessen zie ik graag een actievere houding bij mijn leerlingen en wil ik graag dat ze meer de regie nemen in hun artistieke processen. Binnen mijn werk wil ik voortdurend kritisch naar mijn eigen onderwijspraktijk kijken om me af te vragen waarom ik doe wat ik doe en waar het toe leidt. Hierbij wil ik steeds weer mijn rol als docent en de rol van de leerling onder de loep nemen.

 

Een parel door Erik Boersma

Omschrijving volgt nog.

#29 | Nederlands

 

Cabaret bij Nederlands | een parel door Hiske Schipper

Hiske Schipper is docent Nederlands en cabaretière. Cabaret is een prachtig middel om de lessen Nederlands mee te verrijken. Op haar website, cabaretbijnederlands.com, heeft Hiske veel fragmenten en lessuggesties gezet. Cabaret is meer dan alleen maar leuk. Het kan helpen om leerlingen te vormen, om ze kritisch te laten denken en om ze kennis te laten maken met de schoonheid van taal. Sowieso is humor een heel krachtig middel om in te zetten voor de klas. De humor van leerlingen verschilt vaak behoorlijk van die van hun docenten, maar iedereen kan leren om met humor een boodschap over te brengen.

 

Schrijven en declameren van een scheldkannonade | een parel door Anouk de Kleijn

De kunst van het schelden wordt vaak onderschat. In onze lessenserie leren leerlingen om op uiterst intelligente en welbespraakte wijze een scheldkanonnade te schrijven en oreren naar voorbeeld van de zestiende-eeuwse rederijker Eduard de Dene. In deze lessenserie worden literatuurgeschiedenis, creatief schrijven en spreekvaardigheid gecombineerd.

 

Lezen en schrijven in samenhang door genredidactiek | een parel door Moniek Vis

Door een genre in de les centraal te stellen is het vanzelfsprekend om vaardigheden die toch al met elkaar samenhangen, zoals lezen en schrijven, in combinatie aan te bieden. Bovendien leren leerlingen met een genrebril naar teksten te kijken wat hun taalbewustzijn vergroot.

 

Hoe je door creatief schrijven een gemotiveerde lezer wordt | een parel door Annemarie van den Brink

Verleid je leerlingen tot lezen met een trapgedicht of streeppoëzie. Nodig hen uit tot het pitchen van een zeswoordenverhaal om zo bij de kern van fictie komen. Bied ze een cocktail van spannende beginzinnen aan en zet hun schrijffantasie aan het werk. Of laat hen met het Ikea-gids-luisterboek als inspiratiebron vanuit een Billie-kast een observatie schrijven, en zo kennismaken met verhaalperspectieven. In deze workshop stimuleren we je creatieve denkvermogen en ontdek je dat leesmotivatie alles te maken heeft met taal- en schrijfplezier.