Parellelle lezingen

Auke Hulst | Lezing over eigen werk, omlijst met muziek 
Auke Hulst gaat zo interactief mogelijk in op zijn werk en het schrijverschap, maar ook (op scholen) op leesbevordering en engagement. Daarnaast wordt elke optreden muzikaal omlijst met een aantal akoestische liedjes die aanhaken bij de behandelde thema’s.

 

Signeersessie tijdens informatiemarkt (vanaf 12.30 uur)

Marjon Tammenga-Helmantel | Slaaf van de leergang?
Kritisch en veelal belerend wordt aangenomen dat veel mvt-docenten blind op hun leergang vertrouwen. In mijn lezing bespreek ik lopend onderzoek met een breder perspectief op leergangen en het gebruik daarvan. Recente leerganganalyses tonen daarnaast dat een bewust-kritische blik op leergangen en actieve rol van docenten wel degelijk wenselijk zijn.

 

Presentatie

Emiel Heijnen | Remix je curriculum!
De ontwerpmethode Remix je Curriculum! introduceerde ik in 2015. In dit proefschrift werden de uitgangspunten van authentieke kunsteducatie geactualiseerd op grond van hedendaagse professionele en informele kunstpraktijken. Inmiddels wordt ‘Remix je curriculum!’ toegepast op enkele scholen, en is het een veelgebruikte ontwerpmethodiek bij nascholingen en ontwerponderzoek.

 

Presentatie

Joan Tomás Pujolá | The use of mobile devices in the language class: flexibility in the teaching processes
Mobile devices have become indispensable to our daily lives. We do lots of daily common activities using apps and services and so we should also use them in the language class. We ask you to bring your mobile phone or tablet to take part in activities with the aim to reflect on their potential for the teaching of foreign languages.

Roel van Steensel | Betrokken lezers in het vmbo
Succesvolle lezers zijn betrokken lezers: lezers die gemotiveerd zijn om te lezen en bewust en actief lezen. Ze kunnen daarbij bovendien varen op hun kennis van de wereld. Roel van Steensel gaat in op leesmotivatie en leesweerstand bij (taalzwakke) VO-leerlingen en op effectieve leesmotivatiebevordering. Ook bespreekt hij de rol die voorkennis, woordenschat en strategisch lezen spel in hun leesproces.

 

Presentatie