Lezingen

Ronde 1

Lezingen

Omschrijving

#1

Waarom zijn wiskundigen zo goed in taal? Milan Lopuhaä-Zwakenberg

In Leiden wordt elk jaar voor middelbare scholieren de Taalkunde Olympiade georganiseerd. Bij deze wedstrijd krijgen de studenten opgaven over exotische talen van de wereld. Omdat ze niets afweten van deze talen, moeten ze door middel van logisch redeneren proberen te achterhalen wat de structuur van de taal is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een wiskundeknobbel hierbij een groter hulpmiddel is dan een talenknobbel. In deze lezing zal ik aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien wat een taalkundeolympiadeopgave inhoudt, en hoe een wiskundige blik kan helpen bij het oplossen.

Ronde 1

Lezingen

Omschrijving

#2

Een lezing over eigen werk. Murat Isik

Murat Isik is schrijver van de romans Wees onzichtbaar (2017) en Verloren grond (2012). Wees onzichtbaar werd bekroond met de Libris literatuurprijs 2018. De jury noemde hem ‘een meesterlijk verteller’. “Isik trekt je vanaf de eerste bladzijde met de vanzelfsprekende autoriteit van de geboren schrijver het verhaal binnen.”

 

Voor verloren grond ontving hij de Bronzen Uil Publieksprijs 2012 en werd hij genomineerd voor de Academica Literatuurprijs. Verloren grond werd vertaald in het Duits, Zweeds en Turks.

 

Murat Isik zal vertellen over en voorlezen uit eigen werk.

 

In ronde 2 wordt ook een workshop over Murat Isik aangeboden.

Ronde 3

#21

De kunst van het onderwijzen. De veelbelovende toekomst van het literatuuronderwijs in zeven axioma’sTheo Witte

De literatuur is haar dominantie en vanzelfsprekendheid kwijtgeraakt, ook in het onderwijs. De literatuur raakt ook steeds meer lezers kwijt. Bovendien wordt het literatuuronderwijs in de media nogal eens onder vuur genomen. Toch is er genoeg reden om optimistisch te blijven.  Optimisme dat gevoed wordt door de enorme pedagogisch-didactische potentie van literatuur en door docenten die erin slagen om het vak in al zijn pracht aan leerlingen te tonen.

 

De vraag die in deze lezing centraal staat is: wat is het belang van het literatuuronderwijs voor nu en straks en hoe kunnen we de belangrijkste doelen in de praktijk realiseren?

Ronde 2

Lezingen

Omschrijving

#4

Onderwijs ontmoet onderzoek: de dynamiek van tweedetaalverwerving. Wander Lowie

Hoewel onderzoek steeds meer laat zien dat het leren van een tweede taal een complex en interactief leerproces is, wordt dit maar mondjesmaat toegepast in het onderwijs van de moderne vreemde talen in Nederland. Dit komt vooral door een aantal hardnekkige aannames. Zo gaat men er vanuit dat taalverwerving verloopt volgens een vast en voorspelbaar patroon, waarbij het leren van grammaticaregels centraal staat. In tegenstelling tot deze aannames, wijst recent onderzoek op een taalverwerving als een dynamisch proces dat sterk individueel bepaald is en niet goed kan worden voorspeld.

Het dynamische perspectief tweede taalontwikkeling heeft belangrijke implicaties voor het talenonderwijs. Zo kunnen we verwachten dat inhoudsgericht gebruik van de taal, in combinatie met systematische ondersteuning van de individuele taalverwerver leidt tot een aanzienlijk grotere kans van succes in taalontwikkeling dan grammaticalessen in een traditionele klassensituatie. Deze conclusie vraagt om een nieuwe en kansrijke aanpak van het talenonderwijs in Nederland.